Skip to content

转会新闻23/9:MU被贝灵汉(Bellingham)震惊,切尔西(Chelsea)摆脱了支柱的支柱

9月23Rì的转会新闻:MUPī贝灵Hàn(Bellingham)震惊,切尔西(Chelsea)摆脱了Zhī柱系列
  负责管理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可Zhèng:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28Rì发布

  交易地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿Wān市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  Diàn话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh ngheJiē – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内

Published in未分类